Styrelsen

Anne-May Wallin – ordförande

 

Susanna Markkula – sekreterare

 

Helena Lillrank – kassör
 

Gunilla Lindgren - viceordförande
 

Lindvall Inga-Britt -värdinna

Häger Birgitta -värdinna

 

Gunlis Grönlund, Agneta Sjöholm, Gertrud Palm och Gunilla Lindgren – stämmorepresentanter

 

Anna-Leena Eklund – dirigent