Styrelsen

Ann-Charlott Enlund – ordförande

 

Maaret Elenius – sekreterare

 

Gunilla Lindgren– kassör

 

Helena Nukala-Kronlund - viceordförande
 

Carola Frostdal-värdinna

Lilian Asplund -värdinna

 

Ann-Mari Blomqvist, Paula Bonäs, Birgitta Häger och Gerd Strand  – stämmorepresentanter

 

Anna-Leena Eklund – dirigent