Styrelsen

Gunilla Lindgren – ordförande

 

Maaret Elenius – sekreterare

 

Helena Lillrank – kassör
 

Ann-Charlott Enlund - viceordförande
 

Carola Frostdal-värdinna

Lilian Asplund -värdinna

 

Ann-Mari Blomqvist, Paula Bonäs, Birgitta Häger och Anette Sjöblom  – stämmorepresentanter

 

Anna-Leena Eklund – dirigent