Vi är med!!

 

 

 

 

Maria Bebådelsedag i Församlingshemmet 22.3.2020. O.B.S.Inhiberat p.g.a. coronavirus.

Vårkonsert med OBO bigband 18.4.2020 , OBS, konserten flyttas

fram till hösten, oktober 2020.