Styrelsen

Gunilla Lindgren  ordförande

gunillalindgren57@gmail.com

0504126682

 

 

Susanna Markkula   sekreterare

susanna.markkula@multi.fi
0505711742

 

 

Helena Lillrank   kassör
0414651647

 

 

 

Ann-Charlotte Enlund  vice ordf

050 3758243

 

 

 

 

 

Anna-Leena Eklund   dirigent
0505833300

anna-leena.eklund@multi.fi

 

Värdinnor

Lindvall Inga-Britt 0500663076

Häger Birgitta 0442574255